ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

         Η εμπειρία μου στη βρογχοσκόπηση είναι σημαντική τόσο στην Ελλάδα (επιστημονικός συνεργάτης στο βρογχολογικό τμήμα του Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του ΝΝΘΑ "Η Σωτηρία"), όσο και στο εξωτερικό, στο μεγαλύτερο κέντρο βρογχοσκοπήσεων της Ευρώπης (THORAXKLINIK HEIDELBERG GERMANY), όπου μετεκπαιδεύτηκα με υποτροφία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, στις σύγχρονες διαγνωστικές και επεμβατικές βρογχοσκοπικές τεχνικές … Συνεχίστε να διαβάζετε ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ.

Advertisement

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Η σπιρομέτρηση είναι η σημαντικότερη εξέταση για την εκτίμηση της λειτουργίας του αναπνεστικού συστήματος. Χρησιμοποιείται από τους πνευμονολόγους για τη διάγνωση παθήσεων του αναπνευστικού (π.χ. ασθμα, ΧΑΠ),  την εκτίμηση της βαρύτητάς τους, την παρακολούθησής τους. Στο video που ακολουθεί περιγράφεται η διαδικασία της εξέτασης.