ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΠ

8 σημαντικές ερωτήσεις που αφορούν στην επίδραση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας στη ζωή του πάσχοντα. Όσο μεγαλύτερη η βαθμολογία, τόσο μεγαλύτερη η επίδραση της νόσου στην καθημερινότητα του ασθενή και τόσο επιτακτικότερη η στενή παρακολούθηση από πνευμονολόγο για τη βελτίωσή της. ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΠ

Advertisement