ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Η σπιρομέτρηση είναι η σημαντικότερη εξέταση για την εκτίμηση της λειτουργίας του αναπνεστικού συστήματος. Χρησιμοποιείται από τους πνευμονολόγους για τη διάγνωση παθήσεων του αναπνευστικού (π.χ. ασθμα, ΧΑΠ),  την εκτίμηση της βαρύτητάς τους, την παρακολούθησής τους. Στο video που ακολουθεί περιγράφεται η διαδικασία της εξέτασης.

Advertisement