ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

         Η εμπειρία μου στη βρογχοσκόπηση είναι σημαντική τόσο στην Ελλάδα (επιστημονικός συνεργάτης στο βρογχολογικό τμήμα του Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του ΝΝΘΑ "Η Σωτηρία"), όσο και στο εξωτερικό, στο μεγαλύτερο κέντρο βρογχοσκοπήσεων της Ευρώπης (THORAXKLINIK HEIDELBERG GERMANY), όπου μετεκπαιδεύτηκα με υποτροφία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, στις σύγχρονες διαγνωστικές και επεμβατικές βρογχοσκοπικές τεχνικές … Συνεχίστε να διαβάζετε ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ.

Advertisement